Monday, October 31, 2016

Tunnustatud õpetaja Helje Pukk

7. oktoobril toimus Lennusadama galaõhtul Tallinna parimate õpetajate autasustamine, mille vabariikliku konkursi nominent oli meie kooli õpetaja Helje Pukk, kes sai konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta põhikooli aineõpetaja tunnustuse.

Kus Te oma kooliteed alustasite? 
Koolitee algas Kuressaare Algkoolis (tollane Kingissepa Algkool), vahepeal õppisin aasta Haapsalu 8-klassilises koolis, siis jätkus koolitee Kuressaares (tollane Kingissepa linn)  ning  lõpetasin Saaremaa Ühisgümnaasiumi.

Kust tuli soov hakata õpetama?
Lapsena meeldis mulle kooli mängida ja eks see soov sealt külge jäigi. Õpetan peale eesti keele ka matemaatikat, loodusõpetust, kunstiõpetust, käsitööd ning inimese- ja arvutiõpetust. Eesti keelt teise keelena õpetan lastele, kes on saabunud meie kooli õppima teistest riikidest.

Milline on tänapäeva kool võrreldes selle ajaga, kui teie veel koolis õppisite?
Minu õpetajad olid üsna ranged, kuid ainet andsid väga hästi. Koolikord  ja nõudmised olid asjad, mida õpilased kindlasti suures enamuses järgisid.

Millised olid teie unistused väiksena, millised on praegu?
Väiksena unistasin kosmonaudiks saamisest (me kõik vist tollal), praegu unistan rohkemast vabast ajast, et saaks tegeleda käsitööga ja raamatute lugemisega.
Kui kaua te olete olnud õpetaja Lilleküla Gümnaasiumis?
Õpetaja olen selles koolis aastast 1979, kui olin veel üliõpilane viimasel kursusel.

Mis tunne oli olla nomineeritud Aasta Õpetajaks?
Tunne oli hea, sest  igaühele meeldib, kui tema  tööd märgatakse ja tunnustatakse.

Kuidas on algklassis eesti keelt õppivate laste harjumused läbi aastate muutunud?
Lapsed on nagu lapsed ikka, kes usinam, kes mitte nii usin. Erinevus on raamatute lugemisel ja loetust  arusaamisel. Eks siin on  omakorda mõjutajad erinevad nutiseadmed. 

Kuidas õpivad sisserändetaustaga lapsed eesti keelt võrreldes Eesti lastega? Kas neid on raske õpetada?
Sisserändetaustaga õpilased on väga  tublid, mõnel hakkab keel kiiremini tulema, mõnel aga läheb aega rohkem. Mõnel õpilasel kahjuks ei ole piisanud keeletundidest eesti keele õppimiseks.

Mitme klassi klassijuhataja te olete olnud?
See on raske küsimus, aga neid klasse on olnud üksjagu.

Mis on teie kõige meeldejäävaim mälestus Lilleküla Gümnaasiumist?
Kui kool tuli remondist, siis  koostöös laste, vanemate ja õpetajatega viidi klassidesse tagasi materjalid, mis olid hoiul olnud konteinerites. Oli vahva suure pere tunne. See oli lõbus ja huvitav, sest maja oli kõigile uus ja avastamisrõõmu pakkuv.


Artikli autorid: JesperJ ja PatrickT