Monday, November 28, 2016

Lilleküla näitab kultuuride mitmekesisust

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis lisati teisele korrusele näitus „Minu Eesti“, mis hõlmab Eestisse sisserännanuid. Näitus pandi üles 21. novembril ja on seal kuni jaanuari keskpaigani. Kuna projekt on rahvusvaheline, siis liigub ta pärast edasi teistesse riikidesse: Läti, Leedu, Horvaatia, Gruusia ja Saksamaa. 
Projektist rohkem teada saamise eesmärgil otsustasime küsitleda Irene Artmad. Ta rääkis meile, et projekti mõttele tuli Veronika Nuter, kes on ka selle eestvedaja ja juht. Projektis osalevad Lilleküla Gümnaasiumi õpilased, kes ei ole Eesti päritolu. Osalemine projektis oli vabatahtlik. Õpilased said pildistada Eesti elu ja väljendada oma mõtteid toimuvast, mis neile siinses elus meeldib ja tundub naljakas või võõras. Need, kes projektis osaleda soovisid said vastava koolituse ja nendega tuli rääkima professionaalne fotograaf, kes tutvustas täpsemalt pildistamist. Projektis osalenud õpilaste tehtud piltide seast valiti välja parimad ja neid kasutati näitusel.
Algne mõte oli korraldada fotonäitus, kuid hilisema mõtte tulemusena tekkis soov millestki sellisest, mis võiks edaspidi jääda kooli. Otsustati kasutada patju. Fotonäitus lahkub koolist, aga padjad jäävad. Pildinäitusele lisaks saab kindlasti veebruaris näha raamatukogus patju, mis olid näitusega seotud.


Fotode autorid: DariyaP, MarianneG

No comments:

Post a Comment