Thursday, March 16, 2017

Semiootika, kui võimalus humanitaaridel tänapäeva maailmas läbi lüüa.

Emakeelenädala raames külastas 13. märtsil meie kooli Eesti semiootik ning Tartu Ülikooli õppejõud Katre Pärn. 11. a ja 11. b klassi õpilased said teada palju uut kommunikatsioonist ja meediaeetikast ning kuidas semiootika sellega seondub.


Semiootika on teadusharu, mis uurib märke, keeli ja nende ülesehitust ning õpetab mõistma kommunikatsiooniprotsesse.
Meie kultuur on mitmekeelne süsteem, mis põhineb semiootikal, sest kõike meie ümber saab kasutada väljendus ja kommunikatsioonivahenditena. Kultuuri fundametaalseks ülesandeks on inimeste ümbritseva maailma korrastamine, kuid paralleelselt reguleerib see ka meie käitumist ning seda, kuidas me maailma tajume. Meedias ning ka poliitikas on märkidel suur mõju, mille abil üritatakse inimeste maailmapilti ning otsuseid mõjutada.


Katre sõnul on olemas ka neid märgisüsteeme, mida me igapäevaelus ei pruugi märgata ega arva, et neid võib keelena käsitleda. Näiteks see võib olla lilledekeel. Kinkides lilli, on olemas omad reeglid, nagu ka igas teises keeles, sest teame, mida on sobilik kinkida, mida mitte.

Kohtumise käigus tekkis küsimus: “Millised on karjäärivõimalused, kui lõpetan ülikooli semiootika erialal?” Semiootika teadmisi saab rakendada erinevatel elualadel ja nende analüüsis: kultuuri-, meedia-, kunsti-, filmi- ja reklaaminduse valdkonnas. Päris paljud semiootikud töötavad nõunikutena, kommunikatsioonispetsialistidena või siis pressimeedias. Välismaal aga koguvad populaarust üha enam semiootika ettevõtted.Autor: Evelyn

No comments:

Post a Comment