Thursday, June 1, 2017

Oh neid eksamiaegu!

Eile oli kauaoodatud 1.juuni, mis ei tähendanud vaid ainult suve kättejõudmist, aga ka 9. klassi eesti keele eksamit. Eksam algas ametlikult kell 10.00 ja lõppes 13.00. Küsitlesin õpilasi peale eksamit ning vastused, mida ma neilt sain, sarnanesid üksteistele väga. Õpilaste jaoks oli eksam lihtsam kui nad ette olid kujutanud. Kõik arvasid, et saavad hindeks kas 5 või 4. Õhkkond ning tuju oli positiivne ning esmamulje hea. Kirjandi teemaks oli "Teaduse ja tehnika arengu mõju ühiskonnale". Mõned õpilased väitsid, et kirjandit oli väga hea kirjutada ja et ideid ainult jäigi tulema, aga samas teised jälle ütlesid, et alguses oli väga raske kirjutada, kuid kui mõte sai jooksma, enam teda ei pidurdanud miski. Kõkkuvõtteks on kerge öelda, et õpilastel läks hästi, tuju oli hea ning nüüd jääb ainult tulemuste ootamine. Järgmine eksam on juba 7. juunil ning selleks on matemaatika. Viimane eksam, milleks on valikeksam, toimub 13.juunil ja need, kes valisid inglise, vene või saksa keele eksami, peavad ilmuma kaheks päevaks teadmisteproovile, ehk 13. ning 14. juunil.

Kuna inimesed olid üsna häbelikud, saime kaamera ette vaid ühe julge.

Õnnelik eksamitegija, kellel näos näha pingelangust.

Artikkel ja pilt: Laura

No comments:

Post a Comment